PODOBY CESTY

Stejně jako každá cesta má mnoho podob, tak i tato metoda nabývá různých obměn, na základě toho, co je TO stěžejní, na co se chcete zaměřit. Jedno setkání/terapie/sezení většinou trvají hodinu, dvě až tři hodiny – je to velmi individuální

 • Fyzická cesta

  • V tomto procesu se s klientem dostáVáme ke kořeni problému, který se již reálně projevil jako indispozice v jeho těle.

 • Emocionální cesta

  • Zde je startovacím bodem určitá silná emoce, kterou klient opakovaně pociťuje v některých situacích. Proces klienta samovolně navede ke vzpomínce, která jeho nezdravé reakce vyvolává. Dochází prožití potlačených emocí ze vzpomínky, což vede odstranění původního emocionálního problému.

 • Designérský proces

  • Jde o „terapii šitou na míru“, kdy jsou spontánně kombinovány veškeré nástroje, které terapeut ovládá tak, aby napomohl k intenzivnímu hojení psychiky i těla skrze kompletní vyčištění nezdravé emocionální báze.

 • Ego proces

  • Vede klienta k sebepoznání sebe sama skrze odkrývaní vlastních her a vzorců chování, které jej chrání před emocemi, které mu v životě jsou bytostně nepříjemné. Napomáhá k osvobození ducha.

 • Cesta pro děti

  • Spontánní práce s dětmi napomáhá k odstranění jejich emocionálních traumat i fyzických problémů. Lze pracovat s dětmi od pěti let.

 • Proces smyslu života

  • Design tohoto procesu je nastaven tak, aby Vám mohl spočinout v dnešní době, kdy se neustále za něčím honíme, a zcela spontánně odkryl, proč jste přišli na tuto Zemi. Co je vaším skutečným, čistým záměrem zde, „tady a teď“.

 • Proces manifestace hojnosti

  • Naše mysl je plná nezdravých přesvědčení, ať už v oblasti vztahů, peněz či zdraví

  • „Bez práce nejsou koláče.“ „Ve vztahu se člověk musí snažit.“ „Být zdravý ve vyšším věku je téměř nemožné,“ čí hlas slyšíte? Komu jste tato slova spolkli i s navijákem a uvěřili jim?

  • Proces pomáhá odstraňovat vaše bloky, které brání ve spontánním proudění hojnosti, lásky a štěstí a přirozené manifestace si do života TOHO, co je určeno PRÁVĚ pro Vás!

Mimo to Cesta nabízí ještě celou řadu metod, které pomocí menších procesů (trvání 15-30min) dosahují také naprosto fantastických výsledků. Konkrétně se jedná o tyto:

 • Léčba fóbie

  • Jde o krátký a velmi efektivní proces, po kterém budete schopni beze strachu nastoupit do letadla, šplhat do výšek, vstupovat do menších místností – zkrátka dáte sbohem vašim fobickým kamarádům, kteří Vám ve vašem životě již nadále nic nepřináší

  • Často bývá součástí kompletního designérského procesu

 • Změna přesvědčení

  • Naše přesvědčení mají velmi silnou moc:

   • Nejsem dost dobrý.“

   • Nejsem dost pěkná!“

   • Nikdy to neudělám dokonale!“

   • Nezasloužím si ničí lásku.“

  • Proces jemnou technikou zbavuje klienta negativních přesvědčení a přirozeně zabudovává pozitivní afirmace napomáhající k celkovému hojení

  • Zpravidla bývá součástí kompletního designérského procesu

 

 • Změna slibu

  • Co jste sobě či okolí v životě slíbili?

   • Že budete dokonalou manželkou? Poslušnou dcerou? Že budete spolu až do konce života?

  • Tento proces napomáhá uvědomit si, jak tato sliby tahají za nitky Vašehoživota tím nesprávným směrem a často způsobují spoustu zbytečného utrpení ve vaší mysli. Dochází k jeho zrušení za účelem osvobození se od okovů dávných slibů, která nás v denním životě svazují a omezují

  • Zpravidla bývá součástí kompletního designérského procesu

 

 • 6-ti krokové přeformulování 

  • Proces napomáhající k re-formulaci nezdravého způsobu chování, ze kterého máme určité zdánlivé benefity

  • Často bývá součástí kompletního designérského procesu

 • Sloučení částí 

  • V průběhu procesu se může objevit vaše stinné Já, které s Vámi bude svádět boj. Tato technika slouží ke spojení ambivalentních složek psychiky, které jsou přirozenou součástí každého z nás

  • Často bývá součástí kompletního designérského procesu

 • Tišení bolesti 

  • Napomáhá k rychlé úlevě od akutní bolesti, která klientovi může v průběhu terapie bránit v odstranění emocionální příčiny problému

  • Může být součástí kompletního designérského procesu

 

Skutečné Příběhy